בקשה לעיכוב ביצוע

שני יסודות עיקריים עומדים בבסיס החלטה בדבר עיכוב ביצוע פסק-דין לקראת ערעור, אל מול הכלל העקרוני, כי פסק-דין יש לבצע. האחד, סיכויי הערעור, וככל שאלה גדולים יותר, כך גוברת ההצדקה לעכב את ביצוע פסק-הדין; השני, מאזן הנזקים הנבנה ביסודו מהקושי שיהיה להחזיר את המצב לקדמותו, אם יבוצע פסק הדין והערעור יתקבל (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה אחת-עשרה, עמ' 1154).