בקשות ביניים

פניות למזכירות / טכניות
השגה על החלטת מזכיר לפי תקנה 421
שינוי / הארכת מועד
פסילת שופט
איסור פרסום / דלתיים סגורות
פטור מאגרה / עירבון / ערובה / השבת אגרה
מחיקת כותרת
עיכוב ביצוע / התליית הליכים
תיקון כתבי טענות
תיקון טעות סופר בהחלטה או בפרוטוקול
ביטול החלטה / פס"ד
מתן פסק דין בהעדר הגנה
מחיקת הליך בידי מגישו
ביזיון בית משפט
הזמנת תסקיר
מינוי אפוטרופוס זמני
מזונות זמניים
שינוי / ביטול החלטת נאמן
שינוי / ביטול החלטת מפרק
שינוי / ביטול החלטת כונס נכסים
הגשת דו"ח
שכר טרחה
התנגדות להתראה
הזמנת עדים
עדות מוקדמת
העברת מקום הדיון
צירוף / מחיקה / שינוי / הוספת בעלי דין
הגשת חומר נוסף - כתב תשובה/ תצהיר תשובה/ אסמכתא
תשלום תכוף
הארכת מועד להגשת התגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר
מעצר אונייה
שחרור אונייה
צו עשה זמני
צו לא תעשה (צו מניעה) זמני
עיקול זמני
עיכוב יציאה מן הארץ
הגבלת שימוש בנכס (Mareva)
תפיסת נכסים (Anton Piller)
משמורת זמנית
מינוי כונס נכסים זמני
מינוי מפרק זמני
מינוי מנהל מיוחד
סעד זמני אחר
צו ביניים
עיון חוזר במעצר עד תום ההליכים
הארכת מעצר / מתן ערבויות
חילוט / תפיסה/ החזרת תפוס
עיון בחומר חקירה
שינוי תנאי ערובה או תנאי שחרור
שינוי דרכי טיפול
מינוי סניגור
צווים - צו חיפוש/ צו חירום/ צו הסתכלות/ אשפוז
ייצוג - שינוי/ שחרור/ החלפת כתובת
מתן צו הבאה
סיוג פסילה
חישוב פסילה
קנסות - תשלום בשיעורים/ ביטול פיגורים/ דחיית מועד תשלום
מינוי אפוטרופוס לדין
הארכת מועד להגיש בקשת רשות להישפט
ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ
כללית, לרבות הודעה
מינוי כונס נכסים זמני בהליכי פשיטת רגל ופירוק
רשות ליתן הודעה לצד שלישי
תחליף המצאה / המצאה מחוץ לתחום
הארכת מועד להגשת ערעור / בר"ע
רשות להתגונן
הזמנת עדי הגנה
הזמנת עדי תביעה
תיקון כתב אישום לאחר הקראה
חידוש הליכים
הפרדת אישומים / נאשמים
גביית עדות מוקדמת
הטלת מגבלות על עבריין מין
מתן צו להצגה / המצאה של חפצים / מסמכים
מתן הוראות
שחרור ממעצר
הצטרפות כמסייע ללא מיוצגים
הפקעת צו
אי מחיקת ההליך / הארכת מועד למחיקה
התנגדות לביצוע תביעה
הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תביעה
מתן פסק דין בהסכמה/הסכם פשרה
דחייה על הסף
פיצול סעדים
מתן צו למשטרת הגבולות
חלוקת שיעור הקנס
ביטול גזר דין
מינוי מומחה
תיקון כתב טענות בתיק מזונות
צירוף מחיקה או שינוי בעל דין בתיק מזונות
פסילת שופט בתיק מזונות
עיקול זמני בתיק מזונות
עיכוב יציאה מן הארץ בתיק מזונות
סעד זמני אחר בתיק מזונות
דחיה על הסף בתיק מזונות
מינוי מנהל עזבון
מתן הוראות בתיקי משפחה
שחרור מנהל עזבון
אשור הסכם מכר
בקשה כללית בתיק עזבונות
כללית למשפחה
מתן פסק דין בהעדר הגנה בתיק מזונות
שינוי מועד דיון
הארכת מועד להגשת כתב הגנה /בר"ל
עיכוב הליכי הוצל"פ
מתן הפטר
שחרור מפרק מתפקידו
איחוד תיקים
המצאה מחוץ לתחום
מחיקה על הסף
גילוי מסמכים /פרטים נוספים/שאלון
החזר אגרה
החזר פקדון
מתן החלטה /פסיקתא
ביטול עקול
ביטול צו לא תעשה (צו מניעה) זמני
אישור תובענה כתובענה ייצוגית
הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פס"ד
מינוי נאמן
ערעור על החלטת נאמן/מפרק
מתן החלטה דחופה
עיכוב יציאה מן הארץ קטין
ביטול עיקול
הקלטת דיון
הזמנת תיק מהארכיב
אישור תובענה כתובענה נגזרת
פרוייקט "מהו"ת" - בקשות שונות
עיון בתיק / צילום מסמכים
הוספת ראיה
קביעת ערובה
הזמנת מתורגמן
הארכת/שינוי צו נזקקות
ביטול צו הבאה
חיסיון על מסמכים מפני בני משפחה
הארכת תוקף ערובה לשחרור
צו ביניים לנזקקות
גישור פנימי בקשות שונות
גילוי ראיה חסויה
בקשה לדיון דחוף בפגרה
ביטול החלטה/פס"ד בתיק מזונות